Normale bloeddruk: wat wordt als een ideale bloeddruk gezien?

De cijfers van je bloeddruk geven een duidelijk beeld over de gezondheid van je hart. Bij het opmeten ervan zijn twee cijfers heel belangrijk, namelijk de bovendruk en de onderdruk. In vaktermen spreken we dan over de sytolische en diastolische druk.

Wat vertellen deze cijfers

De sytolische of bovendruk, wijst aan hoeveel druk er op de slagaders zit terwijl je hartspier samentrekt. De diastolische of onderdruk geeft aan hoe je hartspier tot rust komt tussen de hartslagen in. Om te meten of je een gezonde bloeddruk hebt en de gezondheid van je hart wilt weten, zijn deze cijfers dus belangrijk.

De normale sytolische waarden of bovendruk

Wanneer een hart slaat, knijpt de hartspier samen en stuwt je bloed door de slagaders zodat het al je organen kan voorzien van zuurstof en voedsel. Deze stuwing zorgt ervoor dat er druk op de bloedvaten komt en wordt de sytolische bloeddruk of bovendruk genoemd. De normale bovendruk is minder dan 120.

De normale diastolische waarden of onderdruk

Het getal van de onderdruk of diastolische waarde is bij een gezond hart niet hoger dan 80. Dit geeft de druk aan die ontstaat in je bloedvaten bij rust van de hartspier. Op dit tijdstip vult je hart zich opnieuw met bloed en krijgt het nieuwe zuurstof. Bij een normale onderdruk ligt het getal tussen 60 en 80 mmHg.

Ligt jouw bloeddruk tussen deze getallen in, dan is dit een teken dat je hart op een gezonde manier het bloed door je lichaam pompt. Om een bloeddruk te vermijden die te hoog is, is het wel nodig dat je deze staat van gezondheid behoudt en je gezonde levensstijl verder zet. Dit is de beste manier om ervoor te zorgen dat je geen te hoge bloeddruk of hypertensie krijgt. Is je bloeddruk iets te hoog, dan is het niet meteen nodig om medicijnen te slikken maar kun je dit in de meeste gevallen oplossen door minder zout te eten en meer te gaan bewegen. Vooral wanneer je behoort tot een bloedlijn die gevoelig is voor hoge bloeddruk, is een gezonde levensstijl het allerbelangrijkste.

Wat betekent mmHg

Het resultaat van de meting van de bloeddruk wordt weergegeven in mmHg en betekent zoveel als ‘millimeter kwik’. Sinds het ontstaan van de ijkwet in 1978 mag de kwikmeting niet meer gebruikt worden, behalve als het gaat om het meten van de bloeddruk en de druk in je ogen. Bij geneeskundige metingen is deze benaming dus nog steeds toegestaan, ook al hebben bloeddrukmeters niets meer met kwik te maken.

Een ideale bloeddruk bij ouderen

Wanneer we ouder worden is het normaal dat bloedvaten en aders verharden. Hierdoor zal het hart harder gaan pompen om alle organen te voorzien van de nodige zuurstof. Patiënten op middelbare leeftijd hebben een gezonde bloeddruk wanneer de waarden 90/65 mmHg en 130/90 mmHg liggen. Indien deze waarden merkelijk hoger liggen, dan kunnen we spreken over een te hoge bloeddruk.

Om de ideale bloeddruk per leeftijd vast te stellen, neemt men het getal 100 en voegt men hierbij de leeftijd toe. Ben je 80, dan zou je ideale bovendruk 180 mogen zijn. Deze regel wordt evenwel zelden gehandhaafd en gezien als een te hoge bloeddruk. Het is wetenschappelijk bewezen dat, patiënten op leeftijd met een bovendruk van die hoogte, 35% meer kans hebben om te overlijden dan mensen met een lagere bloeddrukwaarde.

Door wie wordt de bloeddruk gemeten

Bij routinematig onderzoek door een arts, wordt de bloeddruk genomen meestal genomen om een beeld te krijgen van jouw algemene toestand. De uitslag van deze meting geeft de risicofactoren aan voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Vooral wanneer je een patiënt bent die ouder is dan veertig jaar, regelmatig medicijnen neemt of een chronische aandoening hebt, is dit belangrijk. Maar niet enkel dàn. Ook bij stress, verdriet en lichamelijke klachten is het van belang om te weten hoe het gesteld is met de gezondheid van je hart.

Zelf je bloeddruk meten

In de handel zijn verschillende soorten bloeddrukmeters te koop waarmee je zelf je bloeddruk kan opmeten. Dit is vooral handig voor mensen wiens bloeddruk durft te schommelen of, uit een familie stammen waar meer mensen last hebben van hoge bloeddruk. Merk je tijdens het meten dat je waarden hoger liggen dan 120/80 mmHg, dan is dit een signaal dat je je levensstijl moet aanpassen en gezonder moet gaan leven.